Sarah E – Pula ang Talulot ng Rosas


Kabataan Partylist on Twitter: "Rep. Sarah Elago as placards: a thread… "

sinabi kong mahal kita

pero sabi mo mas mahal mo siya

mas maalab
mas masidhi

nais ko mang magdamdam
nang dahil sa iyong tinuran
ngunit batid kong ako ay
hanggang dun na lamang

pagkat banaag sayong mga mata
ang damdaming nagbabaga
makibaka para sa kanya
na pati ang buhay mo
ay walang alinlangang iyong itataya

wala akong magawa
mahal kita
pero mas mahal mo siya
kung kaya‘t ako ay nagparaya
sabay dalangin sa Poon
na gabayan ka sa dako paroon
at kung maaari ika‘y Kanyang ibalik
sa aking mga mahigpit na yakap at halik

at sakali mang ika’y mahapo
sa pagmamahal sa kanya
sa iyong pagmamahal
na di nya matumbasan
hiling ko na ako’y lingunin
pagkat nandito parin ako
na matyagang nagaantay sayo

na tayong muli ay magtatagpo
sa katahimikang
kaytagal mong tinalikuran
at ang naiwang pangarap
na ikaw at ako
nawa ay sabay na nating mabuo