Sarah E – Pula ang Talulot ng Rosas

Kabataan Partylist on Twitter: "Rep. Sarah Elago as placards: a thread… "

sinabi kong mahal kita

pero sabi mo mas mahal mo siya

mas maalab
mas masidhi

nais ko mang magdamdam
nang dahil sa iyong tinuran
ngunit batid kong ako ay
hanggang dun na lamang

pagkat banaag sayong mga mata
ang damdaming nagbabaga
makibaka para sa kanya
na pati ang buhay mo
ay walang alinlangang iyong itataya

wala akong magawa
mahal kita
pero mas mahal mo siya
kung kaya‘t ako ay nagparaya
sabay dalangin sa Poon
na gabayan ka sa dako paroon
at kung maaari ika‘y Kanyang ibalik
sa aking mga mahigpit na yakap at halik

at sakali mang ika’y mahapo
sa pagmamahal sa kanya
sa iyong pagmamahal
na di nya matumbasan
hiling ko na ako’y lingunin
pagkat nandito parin ako
na matyagang nagaantay sayo

na tayong muli ay magtatagpo
sa katahimikang
kaytagal mong tinalikuran
at ang naiwang pangarap
na ikaw at ako
nawa ay sabay na nating mabuo

Got something in your mind? Be generous. Leave this page with an afterthought in your gray matter and comments in this prompt.

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.